• خیر ، ابتدا سفارش را از سایت ثبت میکنید ، سپس منتظر تایید نهایی و پیامک میمانید 

 

مشکلی از بابت اعتماد وجود ندارد !؟

  • فروشگاه ما پروانه کسب دارد و از طریق نماد اعتماد هم میتوانید اطلاعات عمومی از مجموعه ما کسب کنید ، نشانی مغازه هم درج شده است برای خریدارانی که مایل به خرید حضوری دارند.